המלצות לקראת מזרע חורף 2019-2020

    מחבר:
  • צליל שץ
  • יואב גולן

ההכנות לזריעות הפלחה וגידולי החורף בעיצומן. בכל השטחים, ללא קשר לעיבוד כזה או אחר, יש צורך להמשיך ולשמור על הדברת עשבים בשולי השטח ובקווי ברזים.

לתשומת ליבכם,

בחורף האחרון נוכחנו ללמוד מה המשמעות של חורף מרובה משקעים המלווה במזג אוויר חורפי  ועונה ארוכה  אשר השפיעו על גידול פלחה ובעיקר חיטה וחימצה.

הנבטה מוקדמת במזג אויר חם יחסית תגרום להרצת הצימוח והגידול. התנאים להסתעפות, התפצלות והתמיינות תקינה של הצמחים הם: רטיבות, רמות חנקן תקינות, יום מתקצר וטמפרטורות מתונות/קרירות. בטמפרטורות גבוהות מהרגיל התפתחות הצמחים מהירה וכל השלבים הנ"ל מתקצרים ומתרחשים בתנאים לא מיטביים. התוצאה היא השתבלות מוקדמת מדי, פחות סעיפים למ"ר, קמה נמוכה ושיבולים קטנות מהרצוי. כך נפגעים חלקים ממרכיבי היבול, הנקבעים בשלבי הגידול הראשונים.

למאמר המלא, לחץ על הקישור המצורף:

הנחיות גידול לקראת זריעות חורף 2019-2020