הקצבות מים סופיות לשנת 2020

ספר הקצבות המים לצרכני המערכת הארצית לשנת 2020 – ספר הקצאות המים לשנת 2020 מפרט את הקצאות המים השנתיות, ברמת צרכן מקבל, לפי פירוט מטרות הצריכה, מקורות ההספקה ואיכות המים. המידע כולל בין היתר: דוח הקצאות מפורטות (שתי טבלאות): טבלה תאגידים; טבלת מערכת ארצית

להמשיך לקרוא הקצבות מים סופיות לשנת 2020

עדכון תעריפי המים לחקלאות ולבית – יולי 2020‎

בחודש יולי, חל שינוי בתעריפי המים על ידי עדכון חצי שנתי של סל המדדים המבוצע על ידי רשות המים. להלן פירוט התעריפים שנקבעו ליולי 2222 ,המשקפים מעבר לעלות המים החדשה של צרכני מקורות, גם את דמי המים שישלמו למפיקים הפרטיים – שפירים על פי הגדרתם כמצויים באזורים ברי חלופה וללא חלופה ומים מליחים

להמשיך לקרוא עדכון תעריפי המים לחקלאות ולבית – יולי 2020‎

בדיקות וסקר קולטים סולריים במאגרים

החלטתם להתקין קולטי שמש במאגר שלכם? לפניכם מידע קריטי בנושא!
כיסוי מאגרי השקיה בקולטי שמש מתבצע במספר הולך וגדל של אתרים. מהלך זה הבשיל אחרי מספר שנים במהלכן נבחנו טכנולוגיות שונות

להמשיך לקרוא בדיקות וסקר קולטים סולריים במאגרים

עלון עדכון – יוני 20

מידעון הארגון – יוני 2020
הוקמה ממשלה חדשה ובפעם ראשונה בתולדות האומה שיש שר מיוחד לנושאי מים. המינוי יצר ציפייה ואי וודאות רבה. אין לדעת אם השינוי יהיה רע או טוב למשק המים. לדעתי זה בעיקר תלוי ביושרה, ביוזמה ובמקצוענות של השר הנבחר, זאב אלקין. כארגון, אם ההכרזה על המנוי, שלחנו אליו מכתב עם שבע נקודות שחשוב לדעתנו לקדם במשק המים. בשבועות הקרובים ניפגש אתו לפגישת היכרות – נשמיע את הצד שלנו, ונקשיב לחזון שלו למשק המים בשנים הקרובות

להמשיך לקרוא עלון עדכון – יוני 20

תקנות המים – הקצאות 2020

תקנות המים (הקצאות) המקוריות לחקלאות לשנת 2020, נקבעו ונכנסו לתוקפן ב- 1.1.2020 .בבסיס ההחלטה על היקף ההקצאה לשנת 2020 היה מצאי המים וחידוש מאגרי המים (האקוות, אקוויפרים) של חורף 2019 והערכת הגורמים המקצועיים של אופיו של חורף 2020 . בניגוד לצפי הראשוני, חורף 2020 הפתיע לטובה וכמויות הגשמים ופריסתם הארצית היו מעל הממוצע כך שמאגרי המים הארציים התמלאו וחלקם הגיעו לסף גלישה (לדוגמא הכנרת). עם פרוץ משבר הקורונה וחשש משרד החקלאות למשבר בביטחון אספקת המזון הטרי לאזרחי המדינה, פנה משרד החקלאות למועצת רשות המים בבקשה להגדיל את הקצאת המים לחקלאות עבור כלל הצרכנים. ביניהם הצרכנים במערכת הארצית ובאזורים שאינם במערכת הארצית כגון האזורים סובב ומעלה כנרת.

להמשיך לקרוא תקנות המים – הקצאות 2020

הסכם המים 3

השינוי בהסכם המים 3 נכנס לתוקפו בתאריך 1.7.2017 בעקבות כניסת תוקפו של תיקון 27 לחוק המים. שינוי זה העביר את זכאות הסכם המים 3 מצרכני מקורות עד למועד זה, אשר להם ירדה עלות המים, למפיקים הפרטיים אשר בעבורם עלות המים עלתה. בעת האחרונה פרסם משרד החקלאות את יתרות זכאות הסכם המים 3 של צרכני מקורות הנכונות לתאריך ה- 25.5.2020 (ניתן לפנות לארגון עובדי המים או למחוזות במשרד החקלאות לבדיקת הזכאות). בפרסום טבלת יתרות הזכאות עושה המשרד שימוש במושגים שנדרש להבהירם לטובת הצרכנים

להמשיך לקרוא הסכם המים 3