עדכון שוק הגרעינים

ביום שישי האחרון פרסם משרד החקלאות האמריקאי את דו"ח ההיצע והביקוש החודשי. הנתונים מופיעים בגוף הכתבה. הדו"ח תאם לציפיות המוקדמות, פחות או יותר, כאשר היה משרד החקלאות האמריקאי מקטין למעשה את הערכת היבול מהחודש שעבר. היבול הסופי בתירס יהיה קטן בקרוב ל 6% מהשנה שעברה כשהיבול הסופי בסויה יהיה נמוך בכ20%. משרד החקלאות האמריקאי הקטין את הערכות הייצוא ,כך שהירידה הצפויה ביבול לא השפיעה על המאזן הכולל

להמשך קריאה עדכון שוק הגרעינים

פיתוח בדיקה אוטומטית ורציפה של כושר סינון במי השקיה

    מחבר:
  • זאב יחיאלי
  • מוטי פלדלייט

מצבי סתימה במערכות השקיה, ובעיקר מערכות המשקות בקולחים בטפטוף, גורמים לבעיות קשות. הבעיות מתבטאות בסתימת מסננים, מערכות הולכה וטפטפות, הגורמים להשקיה לא אחידה ולמחסור במים לגידול. היווצרות גורמי סתימה היא תוצאה של אינטראקציה בין איכות המים לתנאי הסביבה, ופעמים רבות היא קשה לחיזוי ולבדיקה ע"י פרמטרים מקובלים של איכות מים. כאמור, גורמי סתימה הם תופעה נפוצה במערכות המשקות בקולחים, והתרחבות השימוש בקולחים יצר צורך ליצירת מדד לרמת גורמי הסתימה במי ההשקיה.  

להמשך קריאה פיתוח בדיקה אוטומטית ורציפה של כושר סינון במי השקיה