סריקה של אוכלוסיית מוטנטים של צמח השלמון היפואי לעמידות לקוטלי עשבים

  מחבר:
 • מולי גלילי
 • רן חובב
 • אהרון בללו
 • יוסי הרשנהורן
 • ישי קציר
 • דודי שמש

בשנים האחרונות החלו לתרבת את צמח השלמון היפואי כגידול משלים לחיטה במחזור הפלחה. בין חסרונותיו ניתן לציין שהוא צומח לאט בקור והוא רגיש לרוב קוטלי העשבים.
להמשיך לקרוא סריקה של אוכלוסיית מוטנטים של צמח השלמון היפואי לעמידות לקוטלי עשבים

הפוטנציאל של גידול שלמון יפואי כצמח מספוא בתנאי בעל

  מחבר:
 • אהרון בללו
 • אורית עמיר שגב
 • טובה דויטש
 • מרים דקלו קרן
 • וופא אבו עקלין
 • גלינה סידן
 • רחל סוקולסקיה
 • ליאור רבינוביץ
 • אביב אשר
 • מולי גלילי

בעבודה זו נבחן הפוטנציאל של שלמון יפואי כצמח מספוא לתחמיץ בחלקה מסחרית בתנאי בעל ללא השקיה בשטח של כ-85 דונם ב"יסודות"
להמשיך לקרוא הפוטנציאל של גידול שלמון יפואי כצמח מספוא בתנאי בעל

סריקה של אוכלוסיות שלמון יפואי לעמידות למלח ויובש

  מחבר:
 • מרים דקלו קרן
 • וופא אבו עקלין
 • אורית כהן
 • ולנטינה ברגר
 • גלינה סידן
 • רחל סוקולסקיה
 • אהרון בללו
 • אורית עמיר שגב
 • מולי גלילי

משק בעלי החיים בישראל צורך מדי שנה כ-700 אלף טון חומר יבש מספוא גס, אשר אינם ניתנים לייבוא וחייבים להיות מסופקים על ידי ייצור מקומי. חיטה לתחמיץ מהווה מרכיב עיקרי של ייצור זה, וקיים מחסור חמור של גידולים משלימים במחזור. הצמח שלמון יפואי, אשר תהליכי ביותו מצמחי בר החלו בשנים האחרונות במינהל המחקר החקלאי, עשוי להוות גידול רחב עלים משלים לחיטה במחזור הפלחה
להמשיך לקרוא סריקה של אוכלוסיות שלמון יפואי לעמידות למלח ויובש

בחינת יחס יבול גרגרים לעומת תחמיץ חיטה לצורך קביעת מחיר תחמיץ בקמה וערכם התזונתי של זני חיטה למספוא

  מחבר:
 • יואב גולן

מטרת המחקר: מציאת היחס הפיסיולוגי בין יבול ח"י חיטה במועד קציר לתחמיץ לבין יבול גרגרים במועד הקציר לגרגרים. להמשיך לקרוא בחינת יחס יבול גרגרים לעומת תחמיץ חיטה לצורך קביעת מחיר תחמיץ בקמה וערכם התזונתי של זני חיטה למספוא

בחינת יחס יבול גרגרים לעומת תחמיץ חיטה – דוח ביניים

  מחבר:
 • יואב גולן

מדי שנה נערכים מבחנים של זני חיטה למספוא שמטרתם לבחון את זני החיטה החדשים בהשוואה לזנים מסחריים. השנה נבקש לבחון את יחס יבול הגרגרים לעומת תחמיץ חיטה לצורך קביעת מחיר תחמיץ בקמה וערכם התזונתי של זני החיטה המסחריים המקובלים כגידול תחמיץ.
להמשיך לקרוא בחינת יחס יבול גרגרים לעומת תחמיץ חיטה – דוח ביניים