פיתוח צמח הקינואה כגידול פלחה חדש דו-תכליתי למספוא ומאכל אדם

    מחבר:
  • ליאור רבינוביץ

מטרת המחקר: לבחון ולפתח את צמח הקינואה כגידול פלחה חדש דו-תכליתי, הן למאכל אדם והן למספוא

פיתוח צמח הקינואה כגידול פלחה חדש דו