הפוטנציאל של גידול שלמון יפואי כצמח מספוא בתנאי בעל

  מחבר:
 • אהרון בללו
 • אורית עמיר שגב
 • טובה דויטש
 • מרים דקלו קרן
 • וופא אבו עקלין
 • גלינה סידן
 • רחל סוקולסקיה
 • ליאור רבינוביץ
 • אביב אשר
 • שמואל גלילי

בעבודה זו נבחן הפוטנציאל של שלמון יפואי כצמח מספוא לתחמיץ בחלקה מסחרית בתנאי בעל ללא השקיה בשטח של כ-85 דונם ב"יסודות"

למאמר המלא >>