מניעת הפגיעה ביבול החמנית של פטריית הריזופוס בתכשיר 'טהרן'

    מחבר:
  • תמר אלון
  • יפתח גלעדי
  • רבקה רביב
  • אבידע אלון

ריקבון הקרקפת בחמנית הוא מהגורמים העיקריים לאבדן יבול בגידול זה בארץ ובעולם. הסיבה הישירה לריקבון זה היא פטריית הריזופוס אך גם גורמים אחרים כמו חרקים, ציפורים או ברד. נבדקה יעילות חומר החיטוי 'טהרן' על פטרייה זו.

לא ידוע על תכשיר שמדביר את הפטרייה אך ידוע, ששימוש בתכשירי חיטוי בתוצרת חקלאית אחרי קטיף ובמשך האחסון, עשויים לסייע בעיכוב התפתחותה. לאחרונה נבדק תכשיר החיטוי 'טהרן' של חברת לוכסמבורג, בפתרון בעיות הגנת הצומח בחקלאות וכאן נבדקה השפעתו גם על פטרייה זו.

קריאת הבדיקה המלאה כאן >>