מכתב למגדלים פסי אש

אנו מבקשים להפנות את תשומת לבכם לעובדה כי החל משנת 2024, לא חל הכרח לקציר של פסי אש לצורך כיסוי ביטוחי מפני שריפות בשדות החיטה.