מבחן זני תירס למספוא ארצי – 2016

    מחבר:
  • יואב גולן
  • בועז נוי
  • שמעון פרגמניק
  • יפתח גלעדי

התירס הוא גידול המספוא העיקרי בארץ, בעל חשיבות במנת המזון ברפת החלב, הן בשל איכותו הגבוהה והן בשל יעילותו כתחליף לתחמיץ חיטה בזמן פסח ובעונות נוספות. ב-2016 נבחנו 14 זנים בשלושה אתרים,

מבחן זני תירס למספוא 2016