גידולי כיסוי כותנה דו"ח שנה 3 מ-3, שנת 2017

  מחבר:
 • ברוך רובין

ממשק הדברת העשבים בכותנה שמרני למדי ומבוסס על טיפולי קדם זריעה וטיפולי אחר זריעה. מרבית החלקות הנזרעות בכותנה נשארות חשופות במהלך החורף ונשמרות נקיות מעשבים באמצעות קלטורים ו/או קוטלי עשבים. מצב זה מביא בעקבותיו נזקי סחף קרקע, בעיקר בשטחים משופעים, ומחייב התמודדות עם עשבי החורף.
להמשיך לקרוא גידולי כיסוי כותנה דו"ח שנה 3 מ-3, שנת 2017

השפעת משטר ההשקיה על חוזק הסיבים בכותנה אקלפי 2017

  מחבר:
 • בועז נוי

טיפולי השקיה שונים בכותנה בן מינית אקלפי 1432 שנבדלו ביניהם במועד תחילת ההשקיה, מרווחים בין ההשקיות ומנת המים הכוללת לא הניבו הבדלים בחוזק הסיבים ובשאר המדדים האחרים שנבדקו.
להמשיך לקרוא השפעת משטר ההשקיה על חוזק הסיבים בכותנה אקלפי 2017

השפעת המרווחים בין שורות הכותנה על יבול הכותן 2017

  מחבר:
 • בועז נוי

האם יש יתרון ביבול בזריעת כותנה במרווח שורות צפוף מהמקובל? ארבעה זני כותנה, שלושה זני פימה וזן אקלפי נזרעו בשני מרווחי שורות: מקובל וצפוף, וניתנה השקיה כמקובל באזור לכל זן.
להמשיך לקרוא השפעת המרווחים בין שורות הכותנה על יבול הכותן 2017

מבחני זנים בכותנה מסוג פימה – חוות עדן 2017

  מחבר:
 • אור רם

טמפרטורות שמעבר לתחום האופטימלי הינן שכיחות ביותר באזורי גידול הכותנה בעולם, כולל בישראל, במהלך תקופת הפריחה והתפתחות ההלקטים. טמפרטורות כאלו פוגעות בגידול הכותנה במגוון צורות ובהן: ירידת קצב ההטמעה, הגברת נשימה, עיכוב תהליכים מטבוליים, פגיעה בהאבקה וחנטה, ירידת קצב צבירת החומר היבש, ובסופו של דבר גם פגיעה ביבול. להמשיך לקרוא מבחני זנים בכותנה מסוג פימה – חוות עדן 2017

דו"ח הסרת אברי פרי 2017

  מחבר:
 • אור רם

תנשמית האביב Helicoverpa armigera, המכונה "הליותיס", היא מין עש ממשפחת התנשמיתיים הפוגע בגידולים חקלאיים רבים. המזיק מקים 4-5 דורות בשנה. משך דור כחודש בתנאים מיטביים. זחל שבקע על צמח הכותנה בחודשים מאי ויוני ניזון בעיקר מכפתורי הפריחה. נזקו גדול, כיוון שהוא עובר מאבר פרי אחד למשנהו אף לפני שגמר לאכול את הראשון וכך פוגע ב- 4-5 אברי פרי.

להמשיך לקרוא דו"ח הסרת אברי פרי 2017

התמודדות עם ירבוז פלמרי וקוצאב – עשבים קשי הדברה בכותנה 2018

  מחבר:
 • ברוך רובין

בשנת המחקר השלישית עסק המחקר באימות העמידות באוכלוסיות עשבים רעים בבתי גידול שונים. נתברר הבסיס המולקולרי של האוכלוסיות העמידות של דורת ארם צובא למעכבי ACCcase ומעכבי ALS ונבדקו ממשקי הדברה אלטרנטיביים. להמשיך לקרוא התמודדות עם ירבוז פלמרי וקוצאב – עשבים קשי הדברה בכותנה 2018