הנחיות לגידול אבטיח מללי לגרעינים בבעל ושלחין

  מחבר:
 • יגאל פלש

גידול אבטיח מללי לגרעינים התבסס בשנים האחרונות כגידול שלחין הצורך יחסית מעט מים. בחלק מהשדות הוא נזרע כגידול אביבי- קיצי במחזור, ובחלק מהשדות הוא נזרע בדו-גידול על גבי שחת או דגן חורפי לתחמיץ. תופעת ה"גירודים" על קליפת הזרע הפכה בשנים האחרונות לבעיה קיומית של הענף. שליטה בממשק גידול מיטבי להקטנת כמות הגרעינים המגורדים מתבקשת לשם הפחתת היקפי התופעה ושמירת הגידול כרווחי בסל הגידולים בגד"ש.
להמשיך לקרוא הנחיות לגידול אבטיח מללי לגרעינים בבעל ושלחין

חמניות לתחמיץ

  מחבר:
 • דודי שמש
 • ישי קציר

לאור בעיות בגידולי המספוא כמו מחלת ההתייבשות המאוחרת בתירס, ומחלת הארגוט, שהשביתה, נכון לעכשיו, את גידול הסורגום בארץ, רצוי לבחון חלופות נוספות בתחום גידולי המספוא. עבודה זו היא חלק ממחקר הבוחן חמניות כגידול לתחמיץ, ובוחנת זנים ומועדי זריעה לפוטנציאל היבול.
להמשיך לקרוא חמניות לתחמיץ

סורגום שאינו פורח בשני מחזורי גידול (דו-קצירי)

  מחבר:
 • דודי שמש
 • ישי קציר

גידול סורגום לתחמיץ הינו ענף חשוב שנזרע בעבר הקרוב בהיקפים של מעל 20,000 דונם בשנה. לאחר זיהוי מחלת הארגוט בחלקות מסחריות ולאור רעילות המחלה ליונקים, לא מגדלים כעת סורגום בישראל. מטרת מחקר זה לבחון התאמתו של סורגום שאינו פורח לגידול לתחמיץ בשני מחזורי גידול באותה העונה
להמשיך לקרוא סורגום שאינו פורח בשני מחזורי גידול (דו-קצירי)

שיפור איכות החיטה לאפייה באמצעות דישון ראש מאוחר

  מחבר:
 • יפתח גלעדי

עבודה זו התבצעה ונכתבה בשנים 1992 – 1993. דישון ראש בחיטה נחקר רבות בארץ ובעולם ורלוונטי ועכשווי גם בימים אלה. ממספר ניסיונות שנעשו באיכות החיטה בארץ התברר שניתן להשפיע על תכולת החלבון בגרגר ולהעלותו באמצעות דישון ראש מאוחר, או כמויות דשן גדולות ביסוד ודישון ראש מוגבר
להמשיך לקרוא שיפור איכות החיטה לאפייה באמצעות דישון ראש מאוחר