בחינת סיפי נזק לכנימות עלה בכותנה 2017

  מחבר:
 • מיכל אקסלרוד

כנימת עלה הדלועיים, Aphis gossypii, תוקפת את הכותנה בשלבים שונים, החל משלב ההצצה. הן נמצאות, בדרך כלל על הצד התחתון של העלים ובקודקודי הצמיחה. לכנימה אויבים טבעיים רבים שמגיעים לשדה לאחר האילוח, ומסוגלים להקטין את אוכלוסיות המזיק במידה רבה. בעבר היה מקובל לא לרסס נגד כנימות העלה, אלא להמתין לפעילות של האויבים הטבעיים, ולרסס רק במקרים שבהם האוכלוסייה של הכנימות עולה מאוד, והתפתחות הכותנה מעוכבת. להמשיך לקרוא בחינת סיפי נזק לכנימות עלה בכותנה 2017

מערכת ראייה מלאכותית לניטור מוקדי נגיעות בשדות כותנה 2017

  מחבר:
 • יפתח קלפ

בהתאם לתכנון, בתחילת העונה נעשה מאמץ לאתר שדות הנגועים בכנימה קמחית מנוקדת ובמקרופומינה, הקמחית המנוקדת כמעט ולא נצפתה, ובמקומות בהם נצפתה, הנגיעות נעלמה מעצמה. תכנון הפעילות במקרופומינה כלל מעקב אחר שדות נגועים באופן טבעי, ושדות שהייתה כוונה להדביק באופן מלאכותי על ידי ד"ר רוני כהן. להמשיך לקרוא מערכת ראייה מלאכותית לניטור מוקדי נגיעות בשדות כותנה 2017

הדברת עשבים בכותנה 2016

  מחבר:
 • חנן אייזנברג

במהלך עשר השנים האחרונות נכנסו לשימוש נרחב קוטלי העשבים אנווק וסטייפל. תכשירים אלו קוטלים מגוון רחב של עשבים, לבד או בשילוב, כאשר הם מרוססים בשלבי גידול שונים של הכותנה, החל בפסיגים ועד ארבעה עלים אמיתיים. כיום התווית מרשה ריסוס עד 4-6 עלים, אך לעיתים קיים צורך בריסוסים מאוחרים יותר, מעבר לשלב גידולי זה. סגירת הנוף מתרחשת לאחר תחילת ההשקיה בחודש יוני. להמשיך לקרוא הדברת עשבים בכותנה 2016

גידולי כיסוי כותנה דו"ח שנה 3 מ-3, שנת 2017

  מחבר:
 • ברוך רובין

ממשק הדברת העשבים בכותנה שמרני למדי ומבוסס על טיפולי קדם זריעה וטיפולי אחר זריעה. מרבית החלקות הנזרעות בכותנה נשארות חשופות במהלך החורף ונשמרות נקיות מעשבים באמצעות קלטורים ו/או קוטלי עשבים. מצב זה מביא בעקבותיו נזקי סחף קרקע, בעיקר בשטחים משופעים, ומחייב התמודדות עם עשבי החורף.
להמשיך לקרוא גידולי כיסוי כותנה דו"ח שנה 3 מ-3, שנת 2017

השפעת משטר ההשקיה על חוזק הסיבים בכותנה אקלפי 2017

  מחבר:
 • בועז נוי

טיפולי השקיה שונים בכותנה בן מינית אקלפי 1432 שנבדלו ביניהם במועד תחילת ההשקיה, מרווחים בין ההשקיות ומנת המים הכוללת לא הניבו הבדלים בחוזק הסיבים ובשאר המדדים האחרים שנבדקו.
להמשיך לקרוא השפעת משטר ההשקיה על חוזק הסיבים בכותנה אקלפי 2017