תכשירים להדברת זחלים של הלקטית ורודה 2018

  מחבר:
 • מיכל אקסלרוד

יעילות הקטילה של הזחלים של הלקטית ורודה נבדקו בשני ניסויים. נמצא כי תכשירים שמכילים פירתרואיד פעלו היטב על הזחלים של הלקטית ורודה, בהשוואה לתכשירים אחרים שמשמשים לקטילת עשי לילה אחרים. להמשיך לקרוא תכשירים להדברת זחלים של הלקטית ורודה 2018

הדברת בוגרים של הלקטית ורודה על ידי פירתרואידים שונים 2018

  מחבר:
 • מיכל אקסלרוד

יעילות הקטילה של עשים של הלקטית ורודה נבדקה בשלושה ניסויים. האחד, בדק את יעילות הקטילה על ידי פירתרואידים שונים. השני, בדק את יעילות הקטילה של פירתרואידים בשילוב עם תכשירי מתומיל וכלורפיריפוס. השלישי, בדק תכשירים נוספים שיעילים נגד עשי לילה שונים. להמשיך לקרוא הדברת בוגרים של הלקטית ורודה על ידי פירתרואידים שונים 2018

השפעת המרווחים בין שורות הכותנה על היבול 2018

  מחבר:
 • בועז נוי

בכותנה פימה מהזן V-70 שנזרעה בחוות הגד"ש גליל מערבי נבדקו שני מרווחי זריעה: צר = 76 ס"מ, מקובל = 96 ס"מ. שני המרווחים הושקו באותה מנת מים ונקטפו בקוטפת. לצורך חישוב היבול הובאו בחשבון שני קטעי השורות המרכזיות שבכל רבעיה (קטע = חלקה).

להמשיך לקרוא השפעת המרווחים בין שורות הכותנה על היבול 2018

יישום חומרי הדברה לצמחי פימה צעירים כנגד מקרופומינה 2018

  מחבר:
 • אריה בוסק

לאור הפגיעה האנושה של מחלת המקרופומינה בכותנה בעונת 2017 בארץ, באזור הדרום ובמשקים יבנה ובני דרום. בדקנו באוגוסט 2017 בקבוצת יבנה את ההשפעה של זילוף חומרים לפס הזריעה על אוכלוסיית הפטריה בצמחי כותנה צעירים, עד גיל של מספר שבועות מהנביטה. בבדיקות שביצע ד"ר רוני כהן בשורשי הצמחים, נמצא שהטיפול בסיגנום בזילוף לפס הזריעה, הקטין את האילוח בפטריה. להמשיך לקרוא יישום חומרי הדברה לצמחי פימה צעירים כנגד מקרופומינה 2018

הדברת עשבים בכותנה בכימיזציה 2018

  מחבר:
 • אריה בוסק

חומרים מונעי הצצה בכותנה מיושמים כ-3 חודשים לפני תחילת ההשקייה בטיפטוף, מה שמביא לירידה ביעילותם לאחר פתיחת המים. לכן נקבל בדרך כלל, נביטת עשבים מרובה לאחר תחילת ההשקייה בעיקר על אזור שלוחת הטיפטוף. להמשיך לקרוא הדברת עשבים בכותנה בכימיזציה 2018