בדיקות חנקה בצמחי חיטה בגיל שלושה עלים באמצעות מכשיר ידני בהשוואה לבדיקה במיצוי מימי במעבדה התאמה וכיול, לטובת הגדרת הצורך בדישון ראש מוקדם, 2016

    מחבר:
  • אור רם
  • אשר אייזנקוט
  • עידן ריצקר

מטרת העבודה היא בדיקת המתאם בין בדיקות חנקה בצמחי חיטה בגיל 3 עלים במעבדה ובין מכשיר ידני, על מנת לשפר את הנגישות של בדיקות אלו ולקצר את הזמן מדגימת הצמחים ועד אפשרות התגובה בדישון חנקני
להמשיך לקרוא בדיקות חנקה בצמחי חיטה בגיל שלושה עלים באמצעות מכשיר ידני בהשוואה לבדיקה במיצוי מימי במעבדה התאמה וכיול, לטובת הגדרת הצורך בדישון ראש מוקדם, 2016

הנחיות לגידול כותנה לקראת שילוך וקטיף

    מחבר:
  • עופר גורן

מטרת השילוך להביא לקטיף מיטבי, נקי ויעיל, תוך מיצוי השדה מבחינת היבול והאיכות. מצורפות הנחיות עיקריות מתוך הנחיות המדריכים לגידול כותנה באזורים השונים
להמשיך לקרוא הנחיות לגידול כותנה לקראת שילוך וקטיף