צמצום פגיעת זחלי תנשמית האביב בגידול חמניות לפיצוח

    מחבר:
  • איתי אופטובסקי

צמצום פגיעת זחלי תנשמית האביב (armigera Helicoverpa) בגידול חמניות לפיצוח על ידי עידוד אוכלוסיות האויבים הטבעיים והפחתת השימוש בהדברה כימית

בישראל קיימים 45 אלף דונמים של גידולי גרעיני חמניה לפיצוח, בעיקר בצפון הנגב, רובם מיועדים ליצוא. עיקר מזיקי החמניות הם זחלי תנשמית האביב, שניזונים מתפרחת הצמח וגורמים להפחתה משמעותית ביבול. כמה דברים עומדים מול עיני המדבירים:

– שימוש בתכשירים קוטלי מזיקים אינו יעיל על מזיקים אלה בגלל יעילותם הנמוכה שלהם.
– יש צורך בשימוש בחומר שלא יפגע בדבורים שמשמשות להאבקת הצמח ובחומר שיצליח להגיע אל הזחלים עצמם.
– יש צורך לחזק במקביל את אוכלוסיית האויבים הטבעיים לאותם זחלים.

איך עושים את זה?

לקריאת המאמר המלא כאן >>