הסכם עגבניות לתעשייה לשנים 2022 – 2020

    מחבר:
  • דורון אליהו

להלן נוסח ההסכם עליו אנו ממליצים לחתימה של המגדל מול המפעל אליו הוא מספק עגבניות

Final of tomatoes for the industry for the years 2020-2022