הדברת עשבים באספסת עונה ראשונה לאחר התבססות ניסוי

    מחבר:
  • גיא אכדרי
  • חנן אייזנברג
  • און רבינוביץ

להלן מצגת אודות הדברת עשבים באספסת עונה ראשונה לאחר התבססות ניסוי עמיעד 2019, מתוך הכנס הארצי בדיווח מחקרים בפלחה קיץ 2019

The herbal Talk in Lucerne