סיכום עונת בוטנים 2022

לסיכום עונת גידול 2022 נכון להיום נשלחו כ 55 אחוז מהכמות המתוכננת, להערכתי עד סוף אפריל נשלח את כל הכמות המתוכננת אפשר לומר כי היבול שנאסף נמצא בחלק העליון של ממוצע האיכות.