תכולת החנקן בחיטה בשלבי הגידול השונים באמצעות מצלמה דיגיטלית בהשוואה לבדיקות מעבדה במטרה לזהות את תצרוכת החנקן של הגידול

  מחבר:
 • שלמה שריג
 • אלי שלוין
 • ארקדי זילברמן
 • שלמה נזר
 • יפתח בן אשר
 • עידן ריצקר

מטרת העל של העבודה היא לגבש המלצות לגבי דישוני ראש בשלבים שונים של גידול החיטה. על בסיס המידע המתקבל, על יש להגדיר אם יש בשדה די חנקן לייצור הביומסה/יבול הגרעינים המתוכננים
להמשיך לקרוא תכולת החנקן בחיטה בשלבי הגידול השונים באמצעות מצלמה דיגיטלית בהשוואה לבדיקות מעבדה במטרה לזהות את תצרוכת החנקן של הגידול

בחינת יחס יבול גרגרים לעומת תחמיץ חיטה – דוח ביניים

  מחבר:
 • יואב גולן

מדי שנה נערכים מבחנים של זני חיטה למספוא שמטרתם לבחון את זני החיטה החדשים בהשוואה לזנים מסחריים. השנה נבקש לבחון את יחס יבול הגרגרים לעומת תחמיץ חיטה לצורך קביעת מחיר תחמיץ בקמה וערכם התזונתי של זני החיטה המסחריים המקובלים כגידול תחמיץ.
להמשיך לקרוא בחינת יחס יבול גרגרים לעומת תחמיץ חיטה – דוח ביניים

שיפור יבול חיטה ישראלית והבטחת איכותה תחת תנאי תנודתיות אקלים

  מחבר:
 • דוד בונפיל
 • רואי בן דוד
 • אסף דיסטלפלד
 • שמואל וולף
 • ערן טס
 • איתמר לנסקי
 • אסף מוסקונה
 • יהושע סרנגה
 • שחל עבו
 • צבי פלג

החיטה היא הגידול הנרחב ביותר בישראל וחשופה לתנאי גידול המשפיעים על יבול ואיכות הגרגרים לאפייה. הסביבה החקלאית בישראל מצריכה מחקר לפיתוח אמצעים שיקנו לחקלאים יציבות בייצור חיטה ואיכותה וישפרו את יכולת הגידול להתמודד עם עקות סביבה.
להמשיך לקרוא שיפור יבול חיטה ישראלית והבטחת איכותה תחת תנאי תנודתיות אקלים