בדיקות חנקה בצמחי חיטה בגיל שלושה עלים באמצעות מכשיר ידני בהשוואה לבדיקה במיצוי מימי במעבדה התאמה וכיול, לטובת הגדרת הצורך בדישון ראש מוקדם, 2016

    מחבר:
  • אור רם
  • אשר אייזנקוט
  • עידן ריצ'קר

מטרת העבודה היא בדיקת המתאם בין בדיקות חנקה בצמחי חיטה בגיל 3 עלים במעבדה ובין מכשיר ידני, על מנת לשפר את הנגישות של בדיקות אלו ולקצר את הזמן מדגימת הצמחים ועד אפשרות התגובה בדישון חנקני

למאמר המלא >>