אפיון של גורמים שונים על נביטת קינואה בתנאים מבוקרים

  מחבר:
 • גלינה סידן
 • מרים דקלו קרן
 • וופא אבו עקלין
 • רחל סוקולסקיה

גידול המספוא הגס בישראל מתבסס בעיקרו על חיטה לתחמיץ או שחת אשר גדלה בחורף בתנאי בעל. הבעיות העיקריות של החיטה לתחמיץ הן יבול לא גבוה (כ- 1.1-1.3 טון חומר יבש לדונם), העדפה של החקלאים לגידול חיטה לגרעינים, ומחסור בגידולים תחליפיים במחזור הגידולים. אחד הפתרונות המוצעים למחסור הצפוי במספוא גס הוא פיתוח גידולי מספוא חורפיים עם יבול גבוה שעשויים להוות תחליף לחיטה, ובכך לשפר את כדאיות הגידול של מספוא גס

להמשיך לקרוא אפיון של גורמים שונים על נביטת קינואה בתנאים מבוקרים

בחינה ופיתוח של הקינואה כגידול חקלאי חדש למזון עלית ברמת הגולן

  מחבר:
 • ליאור רבינוביץ
 • אביב אשר
 • שאול גרף
 • שמואל גלילי
 • אריאל שבתאי

מטרת המחקר המרכזית היא לבחון ולפתח את צמח הקינואה כגידול שדה חדש ברמת הגולן לצורך שימוש כמזון עלית. מטרה נוספת היא לשפר ולגוון את מחזור הגידולים ולבחון את השימוש בתוצרי הלוואי של הגידול להזנת בקר
להמשיך לקרוא בחינה ופיתוח של הקינואה כגידול חקלאי חדש למזון עלית ברמת הגולן

צמח הקינואה כגידול פלחה דו תכליתי – למספוא ולמאכל אדם

  מחבר:
 • ליאור רבינוביץ
 • אביב אשר
 • מולי גלילי
 • שוקי מרון

במהלך חורף 2016-2017 נזרעו 6 קווי קינואה לצורך בחינת פוטנציאל גידולה לגרעינים ולמספוא גם יחד.
להמשיך לקרוא צמח הקינואה כגידול פלחה דו תכליתי – למספוא ולמאכל אדם