AMAZONE שטיחי כיול

  מחבר:
 • שלמה שמואלי

הדרך המקובלת לכיול מפזרת דשן צנטריפוגלית, היא בעזרת קופסאות שטוחות, שמונחות לרוחב פס הפיזור. לאחר שהמפזרת עברה, שוקלים את כמות הדשן בכל קופסה, כדי לוודא שהכמות בה, מתאימה למיקומה בפס הפיזור. אחר כך מחברים את הכמויות מכל הקופסאות ומזה מחשבים את הכמות, שאמורה להיות מפוזרת בשטח. אם התוצאה לא נכונה, יש לחזור על הבדיקה, עד להשגת התוצאה המבוקשת, שיטה זו דורשת הרבה זמן ומאמץ וזו אולי הסיבה, שרבים מוותרים עליה ומפזרים את הדשן בחלוקה לא נכונה

להמשך קריאה AMAZONE שטיחי כיול

KUHN WIFI SPREADER

  מחבר:
 • שלמה שמואלי

 

, שמתאים לכל דגמי מפזרות הדשן מדגמי ,AXIS שמצויידים באלקטרוניקת Quantron A, או ISObus, מאפשר העברה של מפות הפיזור, ישר מן הבקרה אל המפזרת. יישום זה. מונע את התקלות של טעות בכיול המדשנת ומקצר את התהליך, בהחלפה מסוג דשן אחד לאחר

להמשך קריאה KUHN WIFI SPREADER

CLAAS TERRA TRAC

  מחבר:
 • שלמה שמואלי

הטרקטור Terra Trac Axion 990, בעל 445 כ"ס, הוא הטרקטור מסוג חצי זחל היחידי, שיש לו מתלה מלא למכלול הזחל. עם הסרן הקדמי הפעיל, הוא מצטיין במגע משופר עם הקרקע, בפחות החלקה ובשיפור גדול בנוחיות לנהג, בזכות תא נהג בעל מתלה שיכוך, בארבע נקודות

להמשך קריאה CLAAS TERRA TRAC

בקשת דחייה

  מחבר:
 • שלמה שמואלי

כל החברות שנכללות ב- CEMA, שהוא ארגון יצרני המכונות האירופאי, שלחו להנהלת השוק האירופאי המשותף, בקשה לדחייה בהחלת דרגה V, של רמת הפליטה ממנועי דיזל. החלת דרגה זו, הייתה אמורה להיכנס לתוקף בשנים 2020 ו-2021, בהתאם לגודלם של מנועים להמשך קריאה בקשת דחייה