DINO – רובוט עישוב

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

רחפנים ורובוטים פועלים כבר זמן רב להקלת החיים בתעשייה ובחקלאות. כאן אנו מציגים רובוט עישוב מעניין, בעל כושר מעולה, DINO. הוא מיועד לעישוב בשדות ירקות בהיקף גדול. הוא עובר בשטח, מסתובב לשורות הבאות ונעצר עם סיום העבודה

להמשך קריאה DINO – רובוט עישוב

John Deere eAutopowr

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

את מדלית הזהב למצטיינים בחידושים טכנולוגיים, קיבלה השנה חברת ג'ון דיר, על הממסרה המיוחדת בשם: eAutoPowr, שהיא שכלול חשמלי נוסף לממסרת AutoPowr

להמשך קריאה John Deere eAutopowr