מסמך הנמקה לחשיבות שדרוג מקלטי GPS

מגזר החקלאות עבר שינוי משמעותי בעשור האחרון שתכליתו מעבר לחקלאות מדייקת המתבססת בעיקר על טכנולוגיה, נושא החוסך כ"א ומייעל את העבודה הקיימת אחד השימושים הנפוצים הינו השימוש במקלטי GPS לטובת קבלת דיוק מרבי עבור הכלים האוטונומיים ובכלל ופעילים בשדות החקלאיים