שריפות של טרקטורים

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

בשנים האחרונות עלה מספר הטרקטורים שנשרפו בעולם בצורה מבהילה, וזו הסיבה לדברים שהבאתי כאן. לאחר בדיקה של כ-100 טרקטורים שנשרפו, הגיע ארגון הביטוח הבריטי NFU   National Farmers Unionלמסקנה שהגורמים העיקריים לשריפת טרקטורים, היו חיבורי הכבלים אל קטבי המצברים ושל המכלולים שמקושרים אליהם. טרקטורים מודרניים, צורכים הרבה חשמל. חיבורים רופפים, או אכולים מקורוזיה, נוטים להתחמם מאוד ועלולים להתחיל שריפה

מבוסס על פרסומי עיתונות חו"ל, 21/10/20

בעבר, נטו לשייך שריפה של טרקטורים לחימום יתר של מיסבים או לחומר דליק על סעפת הפליטה. בין השאר, האשימו גם בידוד שחוק של כבלים, שנגעו בגוף וגרמו לקצר. אבל, מדיווח של מר הנדרסון, אחד ממהנדסי NFU, בטרקטורים מודרניים נמצאו הרבה מקרים של חיבורים לא תקינים, שבהם נוצרה התנגדות לזרימה, עם התחממות רבה. בציוד ישן יותר, לא נדרשו הספקים גדולים מן המצבר ולכן מגעים גרועים, אמנם גרמו להתחממות, אבל לא רבה ככל כך.

כיום עברו חלק מן היצרנים להתקין חיבורי ISObus, שבזכותם לא ייתכן עומס מוגזם על חיבורי הקטבים. NFU, (שפועלת עם יצרנים וסוכני ציוד), דורשת מהחקלאים לבדוק בתכיפות את חיבורי הקטבים, עם מסופי הכבלים שלהם. כל זאת כדי לוודא שהם נקיים והדוקים כדרוש.

לסיום,  מספר הוראות שיפות לא רק לאנגלים, אלא גם לנו בארץ. רשימת צעדים למניעת שריפה בטרקטור, שהכין NFU:

  • בדיקה לעתים מזומנות, של חיבורי הכבלים למצבר.
  • בדיקת מעברי הכבלים והתקנת קיבוע שלהם, כמרוחקים ממקור חום ומניעת אפשרות מהבידוד שלהם להישחק.
  • אם מכלול מסוים לא פועל, חשוב למצוא מיד את הסיבה לכך. דחיה, עלולה לגרום לבעיה להחמיר.
  • יש לנקות בקביעות, הצטברות של לכלוך מאזור המנוע, מכלול המפלט ומתחת לתא הנהג.
  • אם למכלול מסוים, נדרשת תוספת שמן לעתים תכופות, צריך לחפש דליפת שמן, שעלולה לפעמים לגרום לשריפה, או רק לעודד אותה.