8 McCORMICK X בנוסח שוויצרי

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

הטרקטור המוצהב שבתמונה, נצבע אצל היבואן של טרקטורי 'מקקורמיק' ו'לנדיני' לשוויץ. הדרישה לצביעה של הטרקטור, באה מן הקבלן לעבודות חקלאיות, שרכש אותו, בטענה שכל צי המכונות שלו, צבוע באותו צבע*

מבוסס על כתבה של מר 'סטיבן וייל', 9.11.20

לנהג הטרקטור, נדרש יום שלם כדי להסיע את הטרקטור את 300 הקילומטרים, ממחסני היבואן, אל בית הלקוח. לטענתו, יכול היה לעשות זאת בפחות זמן, אם בכל עצירה לצילומים, לא היה נאסף סביבו קהל גדול של סקרנים.

הבעלים של הטרקטור, מתכונן להעסיק את הטרקטור בגרירה של עגלות ומיכליות לזבל נוזלי, לכן בדעתו להסיר את זרועות ההרמה האחוריות, שתהיינה מיותרות.

* האם זה לא נשמע קצת משוגע?