CASE VESTRUM

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

בתערוכת 2019 SIMA, הציגה חברת "קייס" לראשונה שני דגמים של טרקטור, שמיועד בעיקר למגדלי בקר. שני הדגמים הם מתוך סידרה בעלת ארבעה דגמים, והם בעלי הספקים של 100 ושל-130 כ"ס

להמשך קריאה CASE VESTRUM

KRONE

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

בחברת קרונה, בנו כל השנים מכבשים לחבילות עגולות. הם היו בעלי גלילים, שבתוכם החבילה התגלגלה נלחצה ונבנתה. בשנה האחרונה, נראה שחלה אצלם תפנית במדיניות התכנון

להמשך קריאה KRONE

הזמנה לקורס מצעים מנותקים והידרופוניקה

להלן הזמנה מוזמנים לקורס בנושא מצעים מנותקים והידרופוניקה, שיתקיים בחודש מרס ואפריל 2020 בבית דגן. הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להרחיב ולבסס את ידיעותיהם בנושאים כמו מערכות גידול, השקיה, דישון והגנת הצומח, במצעים מנותקים ובהידרופוניקה

להמשך קריאה הזמנה לקורס מצעים מנותקים והידרופוניקה