LELY EXOS

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

ה- EXOS מתוצרת "מערכות רובוטיות של LELY", הוא הכלי החשמלי האוטונומי הראשון, שמסוגל לנסוע לשדה, לקצור את הירק ולחלק אותו באבוסי הרפתות. החברה טוענת שטכנולוגיה זו, מעלה את הערך התזונתי של הירק הטרי, עד 20 אחוזים מזה של תחמיץ

מבוסס על פרסומי עיתונות חו"ל, נובמבר 2020

הכלי מצטיין במשקל נמוך, עובדה שמאפשרת לו לפעול ברציפות, החל מתחילת האביב ועד סוף הסתיו. כמו כן הוא מסוגל לפעול גם בלילות. הוא פועל במקביל ל- VECTOR שמקרב את המזון לאבוסים, אשר עליו דיווחנו כבר פעמיים בעבר. המערכת אוספת גם נתונים של הירק בשדה ומאפשרת לחקלאי, לנקוט צעדים בהתאם להם.

הדגמים הראשונים של ה-EXOS, כבר פועלים בכמה חוות בהולנד. בשנים הקרובות, תמשיך החברה לאסוף עוד נתונים וידע, אשר יעזרו בפיתוחה של המערכת, שתופץ מסחרית ברחבי העולם.