נוהל טכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כח אדם לשנת 2020

מצ"ב עדכון מס 1 (לשנת 2020)  –  רשימת מיכון וטכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כ"א, הכולל תוספת מיכון מאושר בנוהל

נוהל תמיכה במיכון וטכנולוגיות חדשניות לשנת 2020 פרזסום לציבור מיום 11.10.2020