עדכון מספר 2 (לשנת 2020) – רשימת מיכון וטכנולוגיות חדשות וחוסכות כח אדם

בהמשך לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות שפורסם ביום ה-11.10.2020 מצ"ב תוספת מכונות לרשימה בנספח 7 לנוהל – עדכון מספר 2

מיכון וטכנולוגיות חדשות - תוספת למיכון - עידכון מס'2 ל-8.11.20