נוהל השקעות בהאצת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח לשנים 2020/2021 – פרסום סופי להגשה לציבור‎

מצ"ב נוהל תמיכה בהאצת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח לשנים 2020-2021

כמה דגשים:

  1. רק חקלאים יכולים להגיש. לא יצרנים / ספקים.
  2. הגשה רק דרך מערכת ההשקעות המרכזית. בינתיים נכון רק לנוהל זה.
  3. חקלאי יוכל להגיש רק לאחר רישום במערכת. ניתן להיעזר בתמיכה טכנית – פרטים בנוהל.
  4. יוכרו רק טכנולוגיות שפיתוחן הסתיים ב- 2018-2020.
  5. אין רשימת טכנולוגיות. חקלאים יכולים להגיש כל השקעה שעומדת במטרות ובהגדרות הנוהל.
  6. יש להקפיד להגיש במערכת את כל המסמכים הדרושים.

    נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020-2021 - פרסום לציבור