KVERNELAND

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

על פי כתבה ב'פרופי'  מיוני 22 – Kverneland מרחיבה את ההיצע של הקלטרות שלה, בשתי קלטרות שלף נגררות חדשות

האחת נקראת: Enduro-T והשניה נקראת:

Enduro pro-T. הן מוצעות ברוחב של 4 או 5 מטר.

הן דורשות הספק יחסית נמוך, בסביבות 130 כ"ס לפי עומק העיבוד. דגם Enduro T יכול להעמיק עד 30 ס"מ ו- Enduro pro T, עד 35 ס"מ.

את הרגלים, אפשר לבחור לפי תנאי העבודה הצפויה. הן מוצבות במרווח של 28 ס"מ זו מזו ובין השורות בשלישיה, במרווחים של 75  ס"מ, בכדי להבטיח זרימה חופשית של הקרקע עם הקש. כפות עם כנפיים, ברוחב של 32 ס"מ, מאפשרות לקבל תוצאה טובה, גם בעיבוד שטחי.

להגנת הרגלים, אפשר לבחור, בשיטת בורג הגזירה, או  בשיטת  החזרה העצמית: ) Triflex 700s,כמו בתמונה), עבור שטחים עם אבנים.

דבר נוסף לבחירה, הוא מעגילה מדגם  Actipress, אשר משאירה אחריה, פני שטח שמונע סחיפת קרקע.

שתי קלטרות ה- Enduro, תוצענה לקהל בשנה הבאה.