FUTURE KUHN I-SPRAY

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

ממקורות שונים 4.23 – חברת KUHN בשיתוף עם מעבדות CARBON BEE, מכניסה למרססים שלה את שיטת SPRAY-I, על מנת לעמוד באתגרים של הגנת הצומח היום ובעתיד

בזכותם של החיישנים הספקטרליים*, יש להם היכולת לעקוב אחרי הצמחייה בזמן העבודה בשדה. הצמחים  נבחנים ובעזרת האינטליגנציה המלאכותית, העשבים מזוהים מתוכם. כאשר עשבים מזוהים, הטכנולוגיה מפעילה תרסיס עליהם בלבד, או על חלקה שכוללת הרבה עשבים.

תוכנתSPRAY -,I מאפשרת שלוש דרכים של פעולה:

  1. יישום של  "ירוק על חום"

לזיהוי עשבים על קרקע חשופה

2. יישום של "ירוק על ירוק"

לזיהוי עשבים בתוך גידול

3. יישום של "ירוק על ירוק בשיעור משתנה".

ריסוס השטח בנפח נמוך וכאשר מזוהה עשביה, מבוצעת הגדלה של התרסיס עליה, בפומית המתאימה.

מפרסומים שונים, מצאתי ש-KUHN אינה היחידה שמפתחת ריסוס עשבים מכוון ומתוחכם. בהוצאה האחרונה של העיתון החקלאי הבריטי Farmers Weekly, התפרסמה הידיעה על כך שחברת FENDT, מציידת מרססים שלה  מדגמי Rogator, במערכת ריסוס דומה לזו של KUHN. היא משתמשת  בטכנולוגית BASF של חברת "בוש". מערכת "חכמה" זו  משלבת את טכנולוגית חיישן המצלמה של "בוש", עם תוכנת זיהוי העשבים ויכולת ביצוע ההחלטה, של  הפלטפורמה  של Xarvio באמצעות BASF. שילוב זה, מציע זיהוי עשבים בזמן אמת וריסוסם גם באור יום ובלילה, גם  ב"ירוק על חום"  לפני הנביטה וגם ב"ירוק על ירוק", לאחר הנביטה.

כרגע המערכת פועלת היטב במספר גידולים בלבד ואילו התאמתה לגידולי גרעינים כמו חיטה ודומיה, נמצאת בתהליך מחקר ופיתוח.

גם יצרן מרסים גרמני בשם: Dammann אימץ את המערכת והכניס אותה במרססים שלו כאופציה, בגרמניה ובהונגריה.

*סְפֶּקְטְרָלִי, שקשור לספקטרום הקרינה, או לכושר הבליעה של חומר.