הוספת שליטה על לחץ האויר בצמיגים

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

מפירסומי העיתונות 8.2021 – חברת "פנדט" כללה בטרקטורים הגדולים שלה מערכת, שבעזרתה אפשר לראות בעבודה את לחץ האויר בצמיגים וגם להעלות או להנמיך אותו, לפי תנאי העבודה

לאחרונה הוחלט  ב-"ג'ון דיר" על בניה של מערכת דומה, אשר תאפשר לחקלאי להשיג את המקסימום מן הצמיגים, על ידי התאמת לחץ האויר לעבודה בשדה, או לנסיעה בכביש.

מערכת זו, תגיע מותקנת מראש בטרקטורי R8, בעלי ההספקים של 308-443 כ"ס.

לחץ אויר נכון, מונע הידוק מוגזם של הקרקע, מקטין את ההחלקה ומשפר את יכולת הגרירה של הטרקטור. לעומת זאת, לחץ מוגדל שמתאים בכבישים, מקטין את ההתנגדות לגלילה ואת הבלאי המוקדם של הצמיגים.

המערכת כוללת מדחס אויר, שמחובר לחישוקים בצנרת, שעוברת בסרנים ובטבוריהם. הצנרת מוגנת על ידי שרוולים של אריג חזק במיוחד. על מנת להחיש את הניפוח והקלת הלחץ, הצינורות עצמם הם בעלי קוטר, שהוא בשליש גדול יותר, מזה של כמה מן המתחרים.

מערכת זו, תעזור גם בתחרות מול הטרקטורים של " פנדט" ושל יצרנים אחרים.