הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים

לפי סעיף 2 לתקנות, שכותרתו "צמצום יציאה למרחב הציבורי", אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהיה קבוע אחר למרחב הציבורי, אלא לאחת מהפעולות או המטרות המותרות לפי התקנות (בהן,גם יציאה וחזרה של עובד למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו על פי דין). יציאה בתחבורה ציבורית או ברכב פרטי למטרות שהותרו, תתבצע על פי ההנחיות שלהלן.

להמשך קריאה הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים

תזכיר חוק עובדים זרים

מוצע לקבוע כהוראת שעה, בתקופת משבר הקורונה, חובת ביטוח רפואי לפי סעיף 1ד לחוק, שתחול על מעסיקי עובדים פלסטינים בעלי היתרי שהייה למטרת עבודה בישראל, המאפשרים לינה בישראל. הערות לתזכיר יתקבלו עד ליום 30.3.20 בשעה 11:00 בבוקר

להמשך קריאה תזכיר חוק עובדים זרים

הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

בהתאם לפרק משנה 8.8 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהל 37.07B הרשות מאשרת הצבת מבנים יבילים עבור עובדים זרים. אישור הרשות נעשה בכפוף לאישור עסקה מתאימה. משבר מגפת הקורונה מחייב מציאת פתרון מגורים נוסף ומיידי בכדי למתן את אפשרות ההדבקה ולאפשר בידוד ככל שהמחלה תתפרץ בקרב העובדים

להמשך קריאה הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

מלל – מרכזי ורשתות קניות משותפים במרחב יוש וכניסת פלשתינים ליישובים ביוש

להלן הודעת המטה לביטחון לאומי אודות מרכזי ורשתות קניות משותפים במרחב יוש וכניסת פלשתינים ליישובים ביוש

להמשך קריאה מלל – מרכזי ורשתות קניות משותפים במרחב יוש וכניסת פלשתינים ליישובים ביוש