תקנות שעת חירום – עדכון מספר 6

להלן תקנות שעת חירום לנגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות (תיקון מס' 6).
הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים, לרבות חיות מחמד, מיום 17.04.2020

hanchayot_takanot (1)