חוזרי רשות

להלן שני חוזרים של רשות המים. האחד נוגע לפריסת תשלומים למקורות. בצד החיובי – הכיוון נכון. מצד שני – כמובן שלא מספיק. אנו נמשיך ונבקש הקלות יותר משמעותיות.

חוזר שני בנוגע לתוספת מכסות של מים שפירים. אני פונה אליכם שוב – השנה זו הזדמנות חד פעמית לכל מי שנמצא במחסור לקבל תוספות

להמשך קריאה חוזרי רשות

הקלות ניוד בתקופת מגפת הקורונה

בהמשך להודעה מיום 9.3.2020 בקשר להארכת שהות עובדים זרים לחקלאות בתקופת מגפת הקורונה, ולאור הנחיית שר הפנים לבצע הקלות נדרשות בתקופה זו בכל הקשור להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות, להלן הודעה על הקלות בקשר לניוד עובדי חקלאות זרים בתקופת הקורונה

להמשך קריאה הקלות ניוד בתקופת מגפת הקורונה

תקנות שעת חירום – הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף קורונה

על פי התקנות לשעת חירום שפורסמו ביום 22 במרס 2020, במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ- 10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים לפי הגבוה ביניהם. המגבלה על מספר העובדים לא תחול על מקום עבודה שתחום פעילותו מנוי בתוספת, ובלבד שיצמצם ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית

להמשך קריאה תקנות שעת חירום – הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף קורונה

הודעה משותפת – משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות

*הממשלה אישרה הלילה תקנות שעת חירום להגבלת הפעילות על מנת לצמצם את ההתפשטות של נגיף הקורונה בישראל. התקנות כוללות צמצום נוסף של היציאה למרחב הציבורי, הטלת אחריות על מעסיקים, סגירות חנויות שאינן חיוניות והטלת הגבלות על תחבורה ציבורית.*

התקנות יכנסו לתוקפן היום (ד' בשעה 17:00) ולמשך תקופה של 7 ימים

להמשך קריאה הודעה משותפת – משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות