הודעה על טופס הצהרה לפי תקנה 3א (1) לתקנות שעת חירום

להלן הודעה על טופס הצהרה לפי תקנה 3א (1) לתקנות שעת חירום, נגיף הקורונה החדש – (הגבלת פעילות), התש"ף – 2020. על כל עובד למלא את הטופס בכל יום

173305620
หนังสือ