כתב התחייבות להלנת עובדים – חקלאות

הודעה חשובה לכל ציבור החקלאים שקלטו אליהם עובדים פלסטינים ללינה.

לאחר מיפוי הטפסים שנשלחו עד כה למשרד החקלאות, חסר דיווח על כ-5000 עובדים. במידה ולא יועברו הטפסים למשרד החקלאות עם רשימת העובדים + מיקומם תוך מספר שעות, יחל הליך של הוצאת כל העובדים משטחי ישראל.

לכולכם ברורה המשמעות של החלטה כזו ולכן כל חקלאי שהלין אצלו פלסטינים (גם אם יש להם היתרי לינה קבועים) מתבקש באופן מיידי לדווח למשרד החקלאות בטופס המצורף

למייל זה: Gamalm@moag.gov.il

להמשך קריאה כתב התחייבות להלנת עובדים – חקלאות

פרסום נוהל תמיכה ביבוא ביצים מאוקראינה – משבר הקורונה להערות הציבור

 

פרסום טיוטת הנחיה או נוהל להערות הציבור

שלום רב,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם את נוהל תמיכה ביבוא ביצים מאוקראינה – משבר הקורונה להערות הציבור.
תקציר:
משרד החקלאות ופיתוח הכפר שוקל מתן תמיכה ליבואני ביצים מאוקראינה, בהתאם להוראת תכ"מ 6.2, לאור מחסור אפשרי בביצים בחג הפסח התש"פ על רקע משבר הקורונה
נודה על קבלת הערותיכם עד ליום ה בניסן, ה'תשפ 30-3-2020.
בכבוד רב,אפרת אביאני
היועצת המשפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לעיון בפרסום והעברת הערות >>> https://bit.ly/2wxhBcY

הבהרות לעוסקים בתחום החקלאות – מפעלים חיוניים – תקש"ח

להלן תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף קורונה החדש), התש"ף – 2020. הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים

להמשך קריאה הבהרות לעוסקים בתחום החקלאות – מפעלים חיוניים – תקש"ח