תקנות שעת חירום – עדכון מספר 9

להלן תקנות שעת חירום לנגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות (תיקון מס' 10).
הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים, לרבות חיות מחמד, מיום 05.05.2020

hanchayot_takanot