תקנות שעת חירום – עדכון מספר 8

להלן תקנות שעת חירום לנגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות (תיקון מס' 8).
הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים, לרבות חיות מחמד, מיום 26.04.2020

תקנות חדשות