תקנות שעת חירום – עדכון מספר 7

להלן תקנות שעת חירום לנגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות (תיקון מס' 7).
הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים, לרבות חיות מחמד, מיום 19.04.2020

01340- עדכון מספר 7 - תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף קורונה החדש