תקנות שעת חירום – עדכון מספר 5

להלן תקנות שעת חירום לנגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות (תיקון מס' 5)
הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים, לרבות חיות מחמד

hanchayot_takanot