NEXAT

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

מפירסומי חו"ל נובמבר 2021 – עוד במאה הקודמת, נערכו מחקרים רבים, שהוכיחו שבעקבות הדריכה של טרקטורים, הצמחים קטנים וחלשים יותר מאשר במקום שלא נדרך ולא הודק להמשיך לקרוא NEXAT

יוזמה של מכון וולקני, משרד החקלאות וסוכנות החלל הישראלית להנגשת דימותי לוויין וונוס לחקלאי ישראל

יוזמה של מכון וולקני, משרד החקלאות וסוכנות החלל הישראלית להנגשת דימותי לוויין וונוס לחקלאי ישראל להמשיך לקרוא יוזמה של מכון וולקני, משרד החקלאות וסוכנות החלל הישראלית להנגשת דימותי לוויין וונוס לחקלאי ישראל

לכולם מגיעה הזדמנות שניה – הכירו את פרויקט השיקום הייחודי בשיתוף ארגון עובדי הפלחה

בתור אנשי עשייה, אנו מבינים את החשיבות של עובדים איכותיים ואמינים – ועכשיו יש לנו הזדמנות גם ליהנות מכוח עבודה מצוין וגם לעזור לחברה הישראלית, זאת באמצעות תרומה ייחודית עבור אוכלוסיית אסירים משתקמים – ובכך לעזור להם לקום על הרגליים ולהצליח להתמיד בבחירתם בדרך לחיים טובים יותר להמשיך לקרוא לכולם מגיעה הזדמנות שניה – הכירו את פרויקט השיקום הייחודי בשיתוף ארגון עובדי הפלחה