הודעה משותפת – משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות

*הממשלה אישרה הלילה תקנות שעת חירום להגבלת הפעילות על מנת לצמצם את ההתפשטות של נגיף הקורונה בישראל. התקנות כוללות צמצום נוסף של היציאה למרחב הציבורי, הטלת אחריות על מעסיקים, סגירות חנויות שאינן חיוניות והטלת הגבלות על תחבורה ציבורית.*

התקנות יכנסו לתוקפן היום (ד' בשעה 17:00) ולמשך תקופה של 7 ימים

להמשיך לקרוא הודעה משותפת – משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות

תקנות שעת חירום – נגיף הקורונה

מצ"ב קבצי התקנות הבאים:

  • תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 – עמ' 812
  • תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התשף-2020- עמ' 820

להמשיך לקרוא תקנות שעת חירום – נגיף הקורונה