תקנות שעת חירום – נגיף הקורונה

מצ"ב קבצי התקנות הבאים:

  • תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 – עמ' 812
  • תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התשף-2020- עמ' 820

להמשיך לקרוא תקנות שעת חירום – נגיף הקורונה