קול קורא לרעיונות מהציבור הרחב בנושא שיפורים והקלות רגולטוריות לאור משבר הקורונה בתחומי הפעולה של משרד החקלאות

במסגרת המאמצים של הממשלה לתת מענה למשבר הקורונה, פרסמנו במשרד החקלאות הזמנה לציבור לעדכן על בעיות וצרכים בתחום אחריות המשרד. למילוי השאלון >>> https://forms.gle/PRZmWWvr47Lj1dVw6

צעירים בימי הקורונה – מאתגר להזדמנות

חמ"ל המתנדבים: הוקם מרכז להתנדבויות בחברה הישראלית במספר דרכים, עשרות רבות של מתנדבים כבר פעלו דרכו בהתנדבויות פיזיות או וירטואליות, מוזמנים להפיץ את הקול הקורא.

http://www.kibbutz.org.il/he/node/7207

מצ"ב קול קורא למלגה בנושא של הקשר הבין-דורי מטעם אגף חברה בתנועה הקיבוצית. אנו מזהים בתקופה זו גם אתגרים אך גם הזדמנויות לקליטה, רבים מצעירי הקיבוצים בגילאים מגוונים חזרו הביתה לתקופה הזו.

ביחד עם אגף חברה הוצאנו המלצה לקיבוצים שמסוגלים ומוצאים בכך תועלת בתקופה זו לחבר אליהם את אותם צעירים ולראות איך ההון האנושי המשובח הזה, הופך לנכס לקהילות שלנו. מצ"ב מסמך בנושא. http://www.kibbutz.org.il/he/node/7275

להמשך קריאה צעירים בימי הקורונה – מאתגר להזדמנות

קול קורא – בחינת הצעות לעיבוד שטחי מחקר חקלאיים וביצוע עבודות עזר במינהל המחקר החקלאי

להלן קול קורא – בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא: בחינת הצעות לעיבוד שטחי מחקר חקלאיים וביצוע עבודות עזר לחקלאות במינהל המחקר החקלאי

להמשך קריאה קול קורא – בחינת הצעות לעיבוד שטחי מחקר חקלאיים וביצוע עבודות עזר במינהל המחקר החקלאי

קול קורא למחקרים באגוזי אדמה 2020

הנהלת ענף אגוזי האדמה, קוראת להגשת הצעות מחקר בתחום הענף לשנת 2020, שימומנו ע"י המועצה לשיווק אגוזי אדמה מתקציב מו"פ הנהלת ענף אגוזי אדמה. את תוכניות המו"פ יש להגיש עד 25.02.2020. במהלך חודש ינואר ותחילת חודש פברואר יתקיימו סיכומי המחקרים, תצפיות השדה ועונת הגידול ב- 2019 באזורים השונים, ובעקבותיהם יתקיים בתחילת חודש מרץ דיון הועדה המקצועית בהצעות המו"פ לשנת 2020 וקביעת סדרי עדיפויות למימון תוכניות המחקר וניסויי השדה לשנת זאת.

את התוכניות, לרבות תוכניות של מוסדות מחקר, יש להעביר בדוא"ל (מייל) לכתובתם של: און רבינוביץ onnrab@gmail.com, עופר גורן מנהל תחום גד"ש בשה"מ ויו"ר הנהלת ענף א"א  ofergor@shaham.moag.gov.il ולמזכירת תחום גד"ש בשה"מ הילה מלכה HilaL@moag.gov.il.

מצורפים: קול קורא לתוכניות מחקר ותצפיות שדה בענף אגוזי אדמה לשנת 2020, יעדי ענף אגוזי אדמה לשנת 2020, דפי שער ודף הסבר לסעיפי הנספח לדפי השער

להמשך קריאה קול קורא למחקרים באגוזי אדמה 2020