קול קורא- יום עיון" חידושים באביזרי השקיה ובבקרי השקיה" ו יום עיון "בתי גידול לעצי נוי"

לקראת יום  עיון "חידושים באביזרי השקיה ובבקרי השקיה" שיתקיים ב 20.4.21, מצ"ב קול קורא להצעת הרצאות. לקראת יום עיון "בתי גידול לעצי נוי" שיתקיים ב 25.5.21 – מצ"ב קול קורא להגשת תקצירים