רישום לועידה ה-26 וקול קורא למלגת גולדווסר-זייסמן

יצרנו דף רישום לועידה ה-26 לעשבים רעים והדברתם, אנא הירשמו בקישור הזה:
 https://webinarservices.biz/invitewssi. כדאי להרשם מראש היות והמקומות מוגבלים!

בהזדמנות זו נזכיר למעוניינים להציג נא לשלוח כותרת לא יאוחר מה-12.12.20, לאחר מכן לא יתקבלו תקצירים. בנוסף, למייל זה מצורף קול קורא למלגת גולדווסר-זייסמן ללימודים גבוהים בנושא עשבים טפילים