הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים – 27.09.2020

על פי התקנות שפורסמו ביום 25 בספטמבר 2020, מעסיק לא יאפשר הגעה של עובד למקום עבודה, אלא אם תחום פעילותו של מקום העבודה מפורט בתוספת השנייה, ובלבד שהעובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות

להמשיך לקרוא הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים – 27.09.2020

העסקת אסירים בחקלאות

במסגרת עבודה משותפת בין משרד החקלאות ושירות התעסוקה לצורך מתן מענה לחקלאים לבעיית המחסור בכוח אדם, פנו אלינו מלשכת התעסוקה על מנת לאפשר לכ 50 אסירים מבתי הסוהר לעבוד בחקלאות בשטח פתוח. מדובר בעבודה של אסירים שבשל מגבלות הקורונה לא יכולים לעבוד במקום סגור

להמשיך לקרוא העסקת אסירים בחקלאות

מתכונת חזרה לעבודה – משרד החקלאות מחוז מרכז

משרד החקלאות חוזר החל מהיום לפעילות כמעט מלאה, במגבלות של ההנחיות של משרד הבריאות. בשלב זה, אין קבלת קהל פיזית במחוז. לקבלת שירות ניתן לפנות למתכנן הרלוונטי או לטלפון: 04-6303411

להמשיך לקרוא מתכונת חזרה לעבודה – משרד החקלאות מחוז מרכז

תקנות שעת חירום – הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף קורונה

על פי התקנות לשעת חירום שפורסמו ביום 22 במרס 2020, במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ- 10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים לפי הגבוה ביניהם. המגבלה על מספר העובדים לא תחול על מקום עבודה שתחום פעילותו מנוי בתוספת, ובלבד שיצמצם ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית

להמשיך לקרוא תקנות שעת חירום – הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף קורונה

המשך עבודה – ארגון עובדי המים 23.03.2020

ארגון עובדי המים הוא ספק שירותים קיומיים, אשר נכלל בקטגוריות של מפעלים חיוניים, וככזה אנו ממשיכים לתת שירות גם במציאות חיים המורכבת שכולנו נמצאים בה.

עובדי הארגון ממשיכים בעבודתם ונותנים מענה כבימים רגילים, כמובן תוך שמירה על בריאותם ובריאותכם והקפדה על הנחיות משרד הבריאות

להמשיך לקרוא המשך עבודה – ארגון עובדי המים 23.03.2020

הבהרות לעוסקים בתחום החקלאות – מפעלים חיוניים – תקש"ח

להלן תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף קורונה החדש), התש"ף – 2020. הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים

להמשיך לקרוא הבהרות לעוסקים בתחום החקלאות – מפעלים חיוניים – תקש"ח