העסקת אסירים בחקלאות

במסגרת עבודה משותפת בין משרד החקלאות ושירות התעסוקה לצורך מתן מענה לחקלאים לבעיית המחסור בכוח אדם, פנו אלינו מלשכת התעסוקה על מנת לאפשר לכ 50 אסירים מבתי הסוהר לעבוד בחקלאות בשטח פתוח. מדובר בעבודה של אסירים שבשל מגבלות הקורונה לא יכולים לעבוד במקום סגור

הם מבקשים בתמורההסעה, ארוחה, 16 ₪ לשעה. חקלאי המעוניין להעסיק במתכונת המתוארת לעיל מוזמן לשלוח מייל לאליזבט חג'בי במחוז בדוא"ל: ElizabetH@moag.gov.il