הבהרות לעוסקים בתחום החקלאות – מפעלים חיוניים – תקש"ח

להלן תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף קורונה החדש), התש"ף – 2020. הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים

01329- תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות.._